Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress BSA Aanmaken BSA pakketten nieuw studiejaar

Aanmaken BSA pakketten nieuw studiejaar

Om de BSA administratie ieder studiejaar in goede banen te leiden, moeten er ieder studiejaar nieuwe BSA pakketten aangemaakt worden in progress die weer gekoppeld moeten worden aan de juiste studie. Hierdoor kan het systeem per student bijhouden hoe hij/zij ervoor staat qua studiepunten i.v.m. het Bindend Studie Advies.

1. Kopieer een pakket van het voorgaande studiejaar (identiek curriculum)

Om te beginnen moet het pakket van het vorige studiejaar voor het nieuwe studiejaar gekopieërd worden, zodat het komende jaar weer de behaalde ETC’s voor de goede vakken aan het BSA getoetst worden.

 1. Ga in de organisatie boom naar de correcte faculteit.

 2. Kies ‘Studievoortgang' > ‘Onderwijs’, zorg ervoor dat de filters op ‘pakket’ en het vorige studie jaar staan (i.e. als u voor 2020-2021 een kopie wilt maken, kies dan 2019-2020) en klik op ‘zoek’. Selecteer in de lijst die verschijnt de studie waarvoor u bezig wilt.

 3. Druk zo nodig eerst op de subkop 'koppelingen', zodat in het midden van het scherm de lijst ‘Relaties tussen onderwijsonderdelen' geopend is. Zoek in deze lijst de regel met de naam van de studie en met de specificatie ‘pakket' in de 'SRT’ kolom en selecteer deze. In het onderstaande voorbeeld is dit de gele regel 1 'BSc Spatial Planning and Design (Y…’.

 4. Klik op de 'kopieer' knop rechts onderin het vak. De lijst verdwijnt nu en het kopieër scherm opent. Selecteer voor de kopie de periode van het vorige jaar, dit voelt tegenstrijdig maar progress weet hierna zelf dat de kopie voor het volgende jaar moet zijn (i.e. als u voor 2020-2021 een kopie wilt maken, kies dan 2019-2020).

 5. Het gekopieerde pakket is nog 'schoon' van verdere informatie: Er moet nog een opleiding en er moeten nog BSA categorieën toegevoegd worden.

 6. Ga naar de subkop ‘Opleidingen'. Er opent zich nu een venster ‘Croho opleidingen’, waarin nog geen opleidingen staan maar enkel de tekst ‘Geen gegevens gevonden’ (Dit bevestigd ook dat u zich in uw zojuist gekopieerde pakket bevindt). Klik rechtsonder in op de toevoegen zodat het venster 'Toevoegen Croho opleidingen’ verschijnt:

  Zoek hierin naar de opleiding waaraan het pakket gekoppeld moet worden en klik op ‘Bewaar’.

 7. Vervolgens moeten de BSA categorieën opnieuw toegevoegd worden zodat de BSA voortgang van de studenten in de opleiding inzichtelijk bijgehouden kan worden. Ga hiervoor naar de subkop ‘Categorieën' waar u wederom de tekst ‘Geen gegevens gevonden’ zult vinden. Wanneer u op toevoegen klikt zal het volgende venster, 'Toevoegen Voortgangscategorieën van dit onderdeel’, openen:

  In dit venster kan aan de categorieën ‘Rood', ‘Oranje’ en 'Groen’ voor het Bindend Studie Advies en het Voorlopig Studie Advies het aantal behaalde studiepunten voor wanneer welke categorie moet gelden toegekend worden. In de regel is dit bij de RUG ( m.u.v. het University College en de Campus Fryslân) volgende schema:

 8. Als het pakket gekopieerd is en de opleidingen en categorieën zijn toegevoegd, is het kopieren van het pakket voor het volgende studiejaar volledig afgerond.

Last modified: 1 December 01:17 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube