Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress Beoordeling en Cijferlijsten Grading tables updaten

Grading tables updaten

Achtergrond informatie

Zie deze RUG webpagina voor meer informatie over ECTS Gradingtables.

Een Gradingtable beschrijft de “cijfercultuur” van een opleiding. Verschillende opleidingen hebben verschillende manieren van cijfers geven. Om cijfers transparanter te maken en (ook internationaal) vergelijkbaar te maken is de ECTS Grading Tabel ontwikkeld. De tabel is onderdeel van het diplomasupplement (paragraaf 4.4) en biedt een statistisch verdelingsoverzicht van de cijfers die in de afgelopen drie jaar binnen een bepaalde opleiding (of faculteit, of gehele RUG) zijn gegeven.

Hieronder een voorbeeld hoe een Grading Table in het DS wordt weergegeven. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Deze instructies gelden vanaf oktober 2021 en hebben betrekking op het toevoegen van studiejaar 2020 aan de Grading Tables.

Omdat een gradingtable een overzicht geeft van toegekende cijfers in de afgelopen drie jaren, dient elk jaar rond midden oktober een vernieuwing van de Grading Tables (GT's) doorgevoerd te worden. Hiermee wordt het "afgelopen studiejaar" toegevoegd.

In oktober 2021 wordt het studiejaar 2020-2021 toegevoegd, omdat dat studiejaar nu is afgesloten en alle resultaten die vallen binnen dat studiejaar inmiddels zijn verwerkt.

A. Uitvoeren door Faculteiten: een Grading Table per opleiding voor een nieuw studiejaar aanmaken. 

Het beheer van Grading Tables is te vinden onder Studievoortgang > ECGT Definitie. In de lijst "ECGT Definitie" zijn eerder aangemaakte GT's te zien. Kies de GT waarvoor een nieuw studiejaar moet worden aangemaakt, door deze te selecteren. Daarna verschijnen in de lijst eronder ("Periodes") de studiejaren die Progress meeneemt in de berekening van de gekozen GT.

Voeg een nieuw studiejaar toe met de "Toevoegen" knop in de knoppenbalk van de lijst met Periodes. Er kan vervolgens worden gekozen uit periodes. Wanneer hier periodes voor 2020 tussen staan, controleer of de juiste GT is gekozen! Als het goed is, verschijnen in deze lijst namelijk alleen studiejaren (periodes) die nog niet zijn ingericht en is de eerstvolgende het studiejaar om in te richten: 2020-2021.

Kies het vorige studiejaar (in oktober 2021: kies 2020-2021). Bewaar de gegevens.

In de twee lijsten die onder het nieuwe studiejaar worden getoond, staat nu nog geen informatie.

Opleidingen koppelen

In de eerste lijst "Opleidingen" verwacht Progress de opleidingen die horen bij deze GT. Voeg de opleidingen toe (vergelijk eventueel met het studiejaar hiervoor, maar vergeet ook niet om nieuwe opleidingen die vorig studiejaar zijn begonnen toe te voegen). 

Vakken toevoegen

In de tweede lijst "Onderwijs" verwacht Progress de vakken die mee moeten doen in het berekenen van de GT. Bepaal de vakken m.b.v. informatie uit bijv. Ocasys. Voeg deze toe via de knop "Toevoegen". Eventueel kunnen in het vervolgscherm meerdere vakken gelijktijdig worden toegevoegd m.b.v. de multi-select bolletjes en de knop "Toevoegen" op de multiselect-rij. Er lijkt na het toevoegen nog niets te gebeuren, maar wanneer er wordt terug gegaan naar de lijst (via "Terug naar Onderwijs") zullen de toegevoegde vakken zichtbaar worden. Het is ook mogelijk om vakken in Bulk toe te voegen via de knop “Bulkimport“ onderaan de lijst.

Controleren

Wanneer het studiejaar met bijbehorende opleidingen en vakken zijn toegevoegd kan er nog een eindcontrole worden gedaan. Daarna kan het seintje worden gegeven aan ESI/IOS dat alle inrichting afgerond is. Stuur hiervoor een bericht aan progresssupport@rug.nl

B. Uitvoeren door ESI/IOS: Verzoek indienen voor doorrekenen van de resultaten

In de kolom "Berekend op" van de door faculteiten nieuw toegevoegde studiejaren staat nu nog geen "berekend" datum. Progress moet de doorrekening nog uitvoeren. Dat kan alleen door een beheerder (coordinator ESI) worden gedaan.

De ESI-beheerder gaat naar Studievoortgang > ECTG. Daar wordt het juiste studiejaar geselecteerd (dat is het huidige jaar, dus niet het jaar welke de faculteiten hebben gekozen om toe te voegen). om de taak te starten die de berekening voor het toegevoegde studiejaar uitvoert en bewaart.

Helaas is de voortgang van deze taak niet zichtbaar onder Beheer > Systeem > Asynchrone taken, maar is daar wel zichtbaar (via een klein vierkantje met 3 regels met aantallen) hoeveel taken actief zijn. Wanneer het aantal taken op 0 staat is de taak afgerond. Nadat de taak is afgerond wordt dit ook zichtbaar in de kolom “Berekend op” bij de door faculteiten toegevoegde regels met studiejaren; daar is dan een datum + tijd te zien. 

C. Uitvoeren door ESI/IOS: Grading tables statisch maken, zodat ze op het Diploma Supplement gebruikt kunnen worden. 

In deze stap worden de GT's opgeslagen als "statische gradingtable". Deze zijn te vinden onder Studievoortgang > Statische grading tables. De statische GT's worden uiteindelijk op het DS vermeld.

De Grading Table van het studiejaar waarin de student afstudeert, wordt op het DS geplaatst. Grading Tables van opleidingen die minder dan 300 resultaten hebben, worden gebundeld, zodat een geclusterde of facultaire Grading Table gebruikt kan worden.

Elke statische Grading Table is gekoppeld aan een studiejaar en een aantal ISAT-codes, die zijn afgeleid uit de eerder aangemaakte dynamische gradingtable. Bij het koppelen van een statische grading table aan een examen wordt het studiejaar van de examendatum + de isatcode van de examens genomen en daar worden de grading tables bij gezocht. Is dat er precies één, dan wordt dit ingevuld. Vindt Progress meerdere, of geen enkele GT, dan moet de onderwijsadministratie zelf bij het examen een GT koppelen.

Voor het maken van de statische Grading Tables is het recht 'Wijzigen Grading Tables' vereist, wat in eerste instantie is toegekend aan de facultaire beheerders. Neem contact met hen op voor het gebruik van de Grading Tables:

FEB

Elly van der Kuur - Dorst

p.w.van.der.kuur-dorst@rug.nl

FSE

Ginger Werink

g.c.werink@rug.nl

FIL

Femke Hemelaar

f.hemelaar@rug.nl

FRG

Evelien Douwsma-de Vries

evelien.de.vries@rug.nl

FdL

Lolke Heide

l.s.heida@rug.nl

UMCG

Petra Visser

p.a.d.visser@umcg.nl

FRW

Didy Nauta

d.a.f.nauta@rug.nl

GMW

Ellen Stabler

g.stabler@rug.nl

FGG

Henk van Putten

h.t.van.putten@rug.nl

CSA

Iris Achterhof

i.achterhof@rug.nl

UCG

Sienie Werkman

sienie.werkman@rug.nl

 

Onderstaande instructies met screenshots geven een weergave van de functionaliteit, maar zijn wellicht op sommige punten verouderd.

Een Grading Table per opleiding voor een nieuw studiejaar aanmaken

Stap 1 - nieuw studiejaar toevoegen:

Ga naar het hoofdtabblad ‘Studievoortgang’ en menu ‘ECGT definitie’. Selecteer de regel van de opleiding waarmee je wilt starten. Kies de meest recente periode, die mogelijk op de tweede pagina staat.

Op de tweede pagina staan de laatst aangemaakte studiejaren.

Voor het toevoegen van een nieuw studiejaar, klik je op "Toevoegen" en selecteer je het nieuwe studiejaar. Klik op bewaar.

Een nieuw jaar is aangemaakt.

Stap 2 - opleidingen toevoegen:

Voeg bij "Opleidingen" de opleiding toe.

Gebruik de filter om de betreffende opleiding te vinden.

 Selecteer de opleiding en klik op "Toevoegen".

 Je hebt een opleiding toegevoegd.

Stap 3 - vakken toevoegen:

Er zijn twee opties om de vakken die moeten worden toegevoegd te exporteren uit een voorgaand studiejaar:

Optie 1: De vakken van het voorgaande jaar uit Progress exporteren en in het nieuwe studiejaar importeren.

Optie 2: Vakken uit Ocasys exporteren en importeren in Progress.NET. Let op dat je het juiste jaar van de ECTS Grading Table in Ocasys gebruikt, dat is misschien niet het allernieuwste studiejaar. 

Optie 1 wordt hierbij uitgelegd: Selecteer de periode van het voorgaande jaar. Bij "Onderwijs" verschijnen de vakken die vorig jaar gekoppeld zijn. Exporteer de lijst van vakken.

Selecteer vervolgens het "nieuwe" jaar.

Kies voor "Bulk import".

Importeer de lijst van vakcodes en klik op "Importeer".

Herhaal deze acties voor alle betreffende opleidingen. Je hebt nu voor alle opleidingen de dynamische Grading Tables gemaakt.

Wanneer alle Grading Tables succesvol zijn aangemaakt kan dit worden gemeld aan: ProgressSupport@rug.nl

Grading Tables waar Letter Grading wordt gebruikt

 Bij het UCG wordt er gebruik gemaakt van Letter Grading. Wanneer de schaal "A+, A, B, C" wordt gebruikt inplaats van de normale "A,B,C,D" wordt er aangeraden om het volgende te doen:

  • Vul bij 'D' een 0 in als percentage.

  • Tel de percentages van de cijfers 9 en 10 bij elkaar op en vul deze in bij 'A+'.

Grading Tables statisch maken, zodat ze op het Diploma Supplement gebruikt kunnen worden

LET OP (1): het statisch maken van de Grading Tables moet op het juiste moment in het proces gebeuren. Dit gebeurt daarom centraal door ESI/IOS. Doe dit niet zelf!

LET OP (2): Doe dit alleen op een organisatie-tak, en nooit op RUG niveau! Wanneer dit op RUG-niveau wordt gedaan, zullen alle statische gradingtables onder "RUG" worden geplaatst en zijn deze voor facultaire medewerkers niet zichtbaar.

 

Dynamische Grading Table = dynamische-GT

Statische Grading Table = statische-GT

Het is mogelijk om dynamische-GT’s om te zetten naar statische-GT’s. Dit kan één voor één, maar ook voor alle dynamische-GT’s  gedefinieerd onder een organisatietak tegelijk. 

In het laatste geval worden de aangemaakte statische-GT’s ook direct aan CROHO's gekoppeld. Omdat de dynamische-GT’s niet rechtstreeks aan CROHO's gekoppeld zijn, is de automatische koppeling van statische-GT’s aan CROHO's slechts een voorspelling die handmatig gecontroleerd en gecorrigeerd moet worden. 

 

Onderstaande acties worden behandeld:

a) omzetten alle dynamische-GT’s van een studiejaar en fase naar statische-GT’s

b) omzetten van één dynamische-GT naar een stat-GT ihgv te kleine aantallen resultaten

c) corrigeren van percentages

 

a)  Omzetten dynamische-GT’s naar statische-GT’s

Stap 1: Ga naar het tabblad Studievoortgang > ECGT en klik op ‘Alles statisch maken’

Stap 2: Kies het studiejaar en ook een fase waarvoor je de dynamische-GT’s gaat omzetten naar statische-GT’s en klik op Bewaar.

Er wordt nu voor elke gedefinieerde dynamische-GT onder de huidige organisatietak met de gespecificeerde fase een statische-GT gemaakt.

Stap 3: Ga naar het tabblad statische-GT’s. Verifieer dat de statische-GT’s zijn aangemaakt en ook aan de bijbehorende CROHO's zijn gekoppeld.

Stap 4: Herhaal deze handeling voor de master fase

b) Omzetten van één dynamische-GT naar een statische-GT voor bijvoorbeeld een Facultaire GT

Stap 1: Ga naar het tabblad Studievoortgang > ECGT. Kies een studiejaar waarvoor de dynamische grading table is berekend.

Zoals je ziet heeft de master 60600 een te laag aantal resultaten (142) in 2011 om te kunnen gebruiken als Grading Table. 

Kies een niveau waarbij het aantal resultaten minimaal 300 is. 

Stap 2: Klik op de knop Statisch maken. Deze knop maakt de dynamische grading table die nu op het scherm staat statisch. Hiermee kun je ook een facultaire statische grading table te maken.

Stap 3: Vul een naam voor de statische grading table in en klik op Bewaar.

Stap 4: Ga naar het tabblad Studievoortgang > Statische-GT’s en verifieer dat de net aangemaakte statische-GT in de lijst staat.

Stap 5: Vervolgens koppel je een CROHO aan de statische-GT. Klik bij CROHO-onderwijs op Toevoegen

Stap 6: Selecteer de betreffende CROHO waarvoor deze statische-GT gaat gelden. Voeg zoveel CROHO’s toe als waar de statische-GT voor gaat gelden. 

 

c) Corrigeren van percentages

Stap 1: Merk op dat de grading table op het scherm wordt getoond en er een waarschuwing wordt gegeven als de percentages niet optellen tot 100 %.

Stap 2: Pas de percentages handmatig aan, zodat het totaal cumulatief op 100% uitkomt.

 

Statische Grading Table op het DS 

Statische-GT’s zijn voor een bepaald studiejaar en kunnen aan CROHO's worden gekoppeld. Als bij het toevoegen van een (niet-propedeutisch) examen blijkt dat er precies één GT is voor de desbetreffende CROHO binnen het studiejaar waarin de examendatum valt, dan wordt deze GT automatisch aan het examen toegekend. Als er meerdere mogelijkheden zijn moet er handmatig een keuze worden gemaakt.

Dit is het geval bij Psychologie. Daarvoor is er één CROHO, maar er vallen twee opleidingen onder, nl de nederlandse variant en de engelse variant.

Beide zijn gekoppeld aan CROHO 56604

Ga naar een student met een Examen voor deze CROHO en je zult zien dat je altijd de keuze moet maken voor welke GT geldt, aangezien er twee GT’s beschikbaar zijn voor één CROHO.

Last modified: 1 December 12:38 PM
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow Nestorsupportfacebook twitter youtube