Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress Overig Tab notities

Tab notities

In Progress.NET zijn verschillende notities beschikbaar, waarvan drie specifiek voor tijdens de studie. Per faculteit is besloten welke notitie door welke doelgroep wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat daardoor notities kunnen worden gemaakt en gelezen die alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die daarvoor toegang hebben. Een notitie wordt gekoppeld aan een organisatietak, zoals een faculteit of een suborganisatie, zoals bijvoorbeeld Psychologie bij GMW. Alleen de medewerkers die rechten op de betreffende (sub-)organisatie hebben, hebben het recht op het bekijken van de notitie. Voorbeeld van een student die bij twee faculteiten staat ingeschreven: De LET medewerker (Hans) kan zien dat collega Maartje (FSE medewerker) een notitie heeft gemaakt. Ook kan de contactsoort worden ingezien (in dit geval een persoonlijk gesprek). Het onderwerp en de inhoud zijn echter niet toegankelijk. Ook kan de notitie van Maartje niet bekeken of verwijderd worden door Hans.

Hieronder wordt de locatie van de drie notities genoemd in Progress.NET en de in te vullen velden van de notities. Daarnaast is het mogelijk om een bijlage toe te voegen.

Studentnotities

De studentnotitie is alleen beschikbaar met het recht: ‘Studentnotities wijzigen’. Indien het recht is toegekend is de notitie te vinden onder Student/Persoon/Studentnotitie. Klik op de knop ‘toevoegen’ voor het aanmaken van een notitie.

Vul de benodigde velden in. (zwart puntje) en klik op bewaar. Bij het gebruik van deze notitiesoort is het aangeven van een categorie een verplicht onderdeel.

Een bijlage toevoegen is tevens mogelijk.

Studievoortgangsnotitie

De studievoortgangsnotitie is alleen beschikbaar met het recht: ‘Studievoortgang notities toevoegen/ wijzigen/verwijderen’. Indien het recht is toegekend is de notitie te vinden onder Student/Studievoortgang/Notities. Klik op de knop ‘toevoegen’ voor het aanmaken van een notitie.

Studiebegeleidingsnotitie

Studiebegeleidingsnotitie De studiebegeleidingsnotitie is alleen beschikbaar met het recht: ‘Studiebegeleiding gespreksnotities toevoegen/wijzigen/verwijderen’. Indien het recht is toegekend is de notitie te vinden onder Student/Studiebegeleiding/Gespreksnotitie. Inhoudelijk is de studievoortgangs- en studiebegeleidingsnotitie hetzelfde. Voor het scheiden van de toegang tot een van beide notitiesoorten zou een faculteit beide kunnen gaan gebruiken.

Notities toevoegen

In Progress.NET kunnen op studentniveau onder verschillende tabbladen notities worden gemaakt. We onderscheiden hier echter twee 'typen' notities: de algemene notities (over de onderwerpen Inschrijvingen, Studievoortgang en Financieel) en de gespreksnotities (voornamelijk bedoeld voor studieadviseurs om privacy-gevoelige informatie over de Studiebegeleiding van een student op te slaan).

Algemene notities 

Deze notities kunnen op studentniveau zowel binnen het tabblad Inschrijvingen, als de tabbladen Studievoortgang en Financieel worden gemaakt. In onderstaande schermvoorbeeld is gekozen voor het tabblad Studievoortgang:

Door te klikken op 'Toevoegen' kan een notitie worden aangemaakt. Nadat een notitie is aangemaakt kunnen vervolgens ook nog één of meerdere bijlages worden toegevoegd aan de notitie. Selecteer hiervoor de notitie en klik onder 'Notitie bijlagen' op 'Toevoegen':

Gespreksnotities

We beschouwen de gespreksnotities als een apart 'type' notities, omdat deze notities privacy-gevoelige informatie over de student kunnen bevatten en daarom niet voor iedere medewerker toegankelijk mogen zijn. Om deze reden moeten voor het inzien en maken van gespreksnotities ook aparte rechten worden aangevraagd bij de facultaire contactpersoon Progress.NET.

Mits dus in het bezit van de juiste rechten kunnen eventuele gespreksnotities worden opgevraagd en aangemaakt op studentniveau onder Studiebegeleiding -> Gespreksnotities:

Het aanmaken van gespreksnotities gaat (net als het aanmaken van 'algemene' notitie) via de knop 'Toevoegen'. Door hierna een organisatieniveau te kiezen kan de maker van notitie bepalen met wie deze notitie gedeeld kan worden:

Alleen medewerkers die beschikken over de juiste rol (het kunnen inzien en maken van gespreksnotities) én toegang hebben tot de hier aangegeven 'organisatietak' (deze komt overeen met de organisatieboom links in beeld) kunnen deze notitie inzien. Ook aan een gespreksnotitie kunnen, na het aanmaken ervan, één of meerdere bijlagen worden toegevoegd (ook eenzelfde manier als bij de 'algemene' notities: via 'Notitie bijlagen' -> 'Toevoegen'). 

Medewerkers die niet bevoegd zijn de gespreksnotities te kunnen gebruiken zullen onderstaande melding in beeld krijgen bij het raadplegen van de gespreksnotities:

Last modified: 1 December 02:16 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube