Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress Beoordeling en Cijferlijsten Cijferlijst met deelvakken van onafgerond hoofdvak

Cijferlijst met deelvakken van onafgerond hoofdvak

Deelvakken kunnen alleen op een cijferlijst worden gezet wanneer alle vereiste deelvakken van het bijbehorende hoofdvak zijn afgerond. In bepaalde gevallen hebben studenten toestemming gekregen om een enkel deelvak te volgen waardoor het onmogelijk is om het hoofdvak af te ronden. Dit deelvak kan daardoor niet op de normale cijferlijst worden gezet. 
Door gebruik te maken van een tussentijdse cijferlijst is het alsnog mogelijk om dit deelvak op een cijferlijst te zetten.

Voor deze work-around werken wij vanuit het resultaten-tabblad.

Stap 1: Ga bij de betreffende student naar Studievoortgang > Resultaten. 

Stap 2: Selecteer de deelvakken door te klikken op het bolletje zodat deze zwart wordt.

Stap 3: Klik onderaan de pagina in de multi-select rij op "maak tussentijdse cijferlijst". 

Stap 4: In het tussenscherm stel je het in naar wens (bijv. de taal) en klik je op "maak cijferlijst".

Stap 5: PNET maakt een tussentijdse cijferlijst en navigeert voor jou direct naar dat scherm (Studievoortgang > Tussentijdse cijferlijsten). Het bovenste blok Cijferlijsten bevat de tot op heden aangemaakte tussentijdse cijferlijsten. Selecteer eventueel de goede tussentijdse cijferlijst wanneer er meerdere cijferlijsten staan en de juiste nog niet is geselecteerd. Het onderste blok Cijferlijst is de specificatie van de geselecteerde cijferlijst uit het bovenste blok.

Stap 6: In het onderste blok Cijferlijst zie je dat het vak nu grijs weergegeven is. Dit houdt in dat het resultaat verborgen is op de cijferlijst. Klik op "wijzigen", stel de weergave in op "met studielast" en vul het behaalde aantal studielast punten in (5EC = 140SL). Klik op "bewaar".

Stap 7: Maak nu de cijferlijst door in het bovenste blok Cijferlijst te kiezen voor "communicatie" en maak de cijferlijst aan op de manier zoals je gewend bent. Het vak verschijnt dan wel op de cijferlijst.

Last modified: 17 December 10:14 AM
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow Nestorsupportfacebook twitter youtube