Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress BSA BSA Algemeen

BSA Algemeen

BSA mijlpalen studiejaar 2021-2022

 • SSB - 15 oktober 2021

 • SVO1 - 03 december 2021

 • VSA - 25 februari 2022

 • SVO2 - 06 mei 2022

 • VN - 22 juli 2022

 • Eindadviezen - 29 juli 2022

NB: voor sommige data geldt dat er afhankelijkheid is met andere (facultaire) processen en dat facultair kan worden afgeweken van deze data. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend!

Vindplaatsen BSA-scherm

Het bindend studieadvies komt op verschillende plekken terug in Progress.NET, namelijk:

 • Op studentniveau: Studenten / Studiebegeleiding / BSA

 • Op het aanmeldingenscherm (Inschrijvingen / aanmeldingen) onder kolom ‘BSA’.

 • Op het inschrijvingenscherm (Inschrijvingen / inschrijvingen) onder kolom: ‘BSA status’.

Voor deze handleiding richten we ons echter alleen op het zogenaamde ‘BSA-scherm’ dat als controlescherm wordt gebruikt: Studievoortgang / BSA scherm:


Gebruik van filters

Bovenaan het scherm staan de verschillende filters die kunnen worden toegevoegd. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel de studenten die handmatig gezet zijn laten tonen in het BSA-scherm.

Voor meer informatie over het gebruik van filters: zie handleiding 'Filters'.

In het scherm staan de volgende kolommen:

 • Student

 • Nummer / Studentnummer

 • BS / BSA Startmoment

 • Medewerker

 • Status

  • BN [Moet aan BSA voldoen, in behandeling]

   • VR [Vrijgesteld van BSA]

   • VN [Voornemen tot negatief studieadvies]

   • N  [Negatief studieadvies]

   • VP [Voorlopig positief studieadvies]

   • P  [Positief studieadvies]

 • BO / Bijzondere omstandigheden

 • Omschrijving

 • Handm. / Handmatig gezet; wordt niet door de automaat aangepast.

 • Titel (van het studieprogramma)

 • Curriculum

 • SLmv / Studielast met vrijstelling

 • SLzv / Studielast zonder vrijstelling

 • SLbp / Studielast buiten programma

 • CAT / Categorie die een indicatie is voor de studievoortgang

 • AF / Programma is afgerond

 • Ind / Individueel onderdeel

 • ExDat / Examendatum

 • JU / Judicium van het examen


Opties BSA-scherm

Opties onderaan het scherm:

 • Bijzondere omstandigheden = registreer een bijzondere omstandigheid

 • (BSA) Status aanpassen

 • Handmatig (Wanneer een student eenmaal op ‘Handmatig’ is gezet wordt deze vervolgens niet meer aangepast door het systeem en zal deze dus handmatig moeten worden bijgehouden.)

 • Agent = forceer een systeem synchronisatie bij een actieve student

 • Update = gegevens ophalen van een niet-actieve student

 • Communicatie (naar geselecteerde student)

 • Multiselect: Acties uitvoeren voor alle geselecteerde studenten (Bijzondere omstandigheden, Status aanpassen, Handmatig, Communicatie).

 • Exporteren = maak een export (spreadsheet) van alle gegevens in het BSA-scherm

 • Draai de agent voor iedereen = forceer een systeem synchronisatie voor iedereen


BO-scherm (bijzondere omstandigheden)

Voor studieadviseurs is het van belang om bijzondere omstandigheden in het BSA-scherm te plaatsen.

Zoek de desbetreffende student:

 1. Ga naar "studiebegeleiding".

 2. Ga naar BSA

 3. Klik onderaan op "Bijzondere omstandigheden".

Het invoerscherm voor de Bijzondere omstandigheden opent. Hieronder ziet u waar u de bijzondere omstandigheden kunt invoeren.

Last modified: 20 January 11:31 am
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube