Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Rapporten Genereren en publiceren rapport

Genereren en publiceren rapport

Zodra de inhoud van het rapport klaar is en eventueel de subjects zijn geselecteerd, dan kan het rapport worden gegenereerd. Dat moet via het tabblad ‘Publish’. Met de knop ‘Generate Report’ kan het rapport worden aangemaakt. Afhankelijk van het gekozen rapporttype/project worden nu één of meerdere rapporten gegenereerd, bijvoorbeeld voor ieder subject. Met de optie ‘Include PDF version’ kunnen PDF-bestanden worden aangemaakt. Met ‘PDF file name convention’ kan de bestandsnaam van deze PDF-bestanden worden beïnvloed. Daar kunnen Blue-tags in worden gebruikt, zoals [S$NAME] voor de naam van het subject.

Zodra het rapport succesvol is gegenereerd, dan kan met ‘View Report’ het resultaat worden bekeken, zoals in het screenshot hieronder.

In dit scherm kunnen individuele rapporten direct online bekeken worden. Ook kunnen de rapporten hier gedownload worden als PDF-bestand door op het pdf logo voor het desbetreffende rapport te klikken.

Als er geen sprake is van meerdere inviduele rapporten, opent ‘View Report' direct het enige rapport. In dit geval kan de PDF gedownload worden door op de link 'Download PDF’ te klikken die rechtsboven de eerste vraag staat, zoals aangegeven in het onderstaande screenshot.

Met de knop ‘Publish’ kan het rapport gepubliceerd worden, afhankelijk van de ingestelde opties bij ‘Distribution’ wordt dan op een bepaald moment een mail gestuurd naar de ‘Viewers’ van het rapport.

Last modified: 2 December 02:20 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube