Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Rapporten Rapport over meerdere projecten

Rapport over meerdere projecten

Via het tabblad ‘Project Mapping’ kunnen eventueel meerdere projecten aan het rapport worden gekoppeld. Deze optie is niet beschikbaar voor ‘Simplified Surveys’.

Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om cursusevaluaties over meerdere periodes te vergelijken. Deze vergelijking kan per report block ingesteld worden.

Met de knop ‘Select Projects’ kan een extra project worden gekoppeld. Vink vervolgens één of meerdere projecten aan, en klik op ‘Add’. Via het tabblad ‘Question Mapping’ moeten vervolgens vragen gekoppeld worden: Blue wil graag weten welke vragen met elkaar overeen komen in de projecten.

Indien de vragenlijsten identiek zijn, dan met een simpele klik op de knop ‘Map By Order’ de koppeling automatisch gelegd worden. Indien dit niet het geval is, dan kan de koppeling ook handmatig gelegd worden via ‘Map Manually’ (per vraag).

Kies de overeenkomstige vraag in het juiste project en klik op ‘Apply’. Zodra alle koppelingen gelegd zijn , dan moet via het tabblad ‘Group Mapping’ een koppeling gelegd worden tussen de verschillende rater groups in de projecten. Meestal zijn dit alleen studenten, maar soms vullen ook docenten de vragenlijst in.

Vaak volstaat ‘Map By Caption’, omdat de namen van de groepen in beide projecten gelijk zijn. Eventueel kan hier ook handmatig (per project) de koppeling gelegd worden. Klik daarna op ‘Save’.

In het rapport zelf (tabblad ‘Content’) kan bij ieder blok aangegeven worden over welke projecten de statistieken getoond moeten worden. Klik op ‘Edit’ bij het juiste report block. Kies onder ‘Projects Included’ voor ‘Solo/Compare’ om de resultaten van projecten onder elkaar te zien, of voor ‘Merge All’ om de resultaten te combineren; kies daaronder welke projecten in dit report block moeten worden meegenomen. Het project dat bij het rapport hoort kan niet uitgezet worden.

Last modified: 2 December 02:23 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube