Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Rapporten Inhoud van het rapport definiëren

Inhoud van het rapport definiëren

Zodra de definitie en subjects in Blue bekend zijn, dan kan een nieuw project worden aangemaakt. Meestal kan dit op basis van een voorgaande evaluatie: deze kan gekopieerd, aangepast en gepubliceerd worden. De vragenlijst, hulpteksten en andere instellingen worden dan opnieuw gebruikt. Om een project te kopiëren, wijs met de cursor naar het pijl-icoontje bij het juiste project en klik op ‘Copy’.

Een nieuw project kan worden aangemaakt door op ‘New Project’ te klikken, rechtsboven de lijst van projecten. Voor een nieuw project moet vervolgens de definitie worden gekozen en kunnen enkele basisinstellingen gewijzigd worden. Let op: deze keuzes kunnen maar één keer gemaakt worden. Bij een kopie van een bestaand project kan de definitie niet aangepast worden.

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende instellingen:

Optie

Beschrijving

Definition Details

Zodra een definitie is geselecteerd, dan wordt in de details genoemd wat er geëvalueerd wordt. Met de optie ‘Automatic Update’ kunnen de subjects automatisch worden bijgewerkt indien er nieuwe gegevens uit Ocasys bekend zijn. Voor definities met een secondary subject (bijv. docenten) verschijnt de optie ‘Allow secondary subject optional’.  Die optie stelt de gebruiker in staat om ook subjects te evalueren waaraan geen secondary subject gekoppeld is.

Groups

Zodra een definitie is geselecteerd, dan worden hier de groepen genoemd die bij de evaluatie betrokken zijn. Hun rechten worden ook getoond, zoals FO (Form Fill Out, het invullen van een evaluatie) of RV (Report Viewer, mag rapporten bekijken). Hier kan ook voor de ‘Automatic Update’-optie gekozen worden.

Project Audience

Bij een public evaluatie worden er geen personen uitgenodigd voor een evaluatie. Bij publicatie worden links gegenereerd die aan studenten gegeven kunnen worden. Bij een private evaluatie (standaard) worden deelnemers individueel uitgenodigd, bijvoorbeeld per e-mail.

Confidentiality

Een Blue-project kan vertrouwelijk worden gemaakt. Bij flexible confidentiality kunnen bepaalde eigenschappen van deelnemers verborgen worden gemaakt (bijv. studie) zodat hier bij het aanmaken van rapporten niet op gefilterd kan worden. Bij strict confidentiality worden antwoordsets van deelnemers volledig losgekoppeld van persoonlijke gegevens.

Base Language

Standaardtaal voor evaluatie. Blue ondersteunt meertalige evaluaties. De taal kan pas verderop gewijzigd worden.

Nadat alle instellingen volledig zijn, klik op ‘Validate’. Blue controleert dan of de evaluatie aangemaakt mag worden. Zo ja, klik vervolgens op ‘Create Project’.

Last modified: 2 December 02:05 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube