Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Rapporten Export rapport aanmaken

Export rapport aanmaken

Om een exportrapport aan te maken (een soort overzichtsrapport) moet de optie ‘Export’ aangevinkt zijn bij het aanmaken van het rapport.

Een exportrapport is een CSV-bestand (Comma Separated Values), waarbij er voor ieder geëvalueerd subject (rijen) een aantal statistieken weergegeven kunnen worden (kolommen). In het onderstaande voorbeeld is het CSV-bestand geconverteerd naar een Excel-bestand en is de opmaak aangepast.

Via het tabblad ‘Content for Export’ kan de inhoud van het rapport bepaald worden. Kies eerst een ‘Block Type’ met ‘Select Block Type for Export’. Klik vervolgens op de knop ‘Add Block for Export’ om de instellingen voor het betreffende blok aan te passen.

Block Type

Beschrijving

Demographic

Demografische informatie over de gekozen subjects, bijvoorbeeld de cursuscode, cursustaal, etc.

Question Statistic

Statistieken van vragen toevoegen, bijvoorbeeld de frequentie van iedere antwoordmogelijkheid, of het gemiddelde van een vraag.

Question Score

Scores van vragen toevoegen, moet in combinatie met ‘Group Elements’ gebruikt worden.

Question Summary

Een kolom maken met een gemiddelde over meerdere vragen tegelijk.

Special Field

Bijzondere velden toevoegen, zoals de titel van het project en het responspercentage.

Bij ieder blok moet ook een ‘Export File Header’ worden opgegeven, dit wordt uiteindelijk de titel van de ‘kolom’ in het CSV-bestand.

Ook bij exportrapporten kunnen meerdere projecten vergeleken worden. Zie daarvoor het eerdere gedeelte over ‘Project Mapping’. Bij exportrapporten kan de ‘Project Mapping’ als volgt worden toegepast:

Kies voor ‘Compare Projects’ (alle geëvalueerde subjects onder elkaar), of voor ‘Merge Projects’ (resultaten samengevoegd, bijv. cursussen met dezelfde volledige cursuscode).

Om het rapport te genereren, ga naar het tabblad ‘Publish’ en klik op ‘Generate Report’. Kies vervolgens voor ‘Save & Continue’ en klik dan op ‘Download File’ om het CSV-bestand te verkrijgen.

Last modified: 2 December 02:26 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube