Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin EduBadges Starten met EduBadges Structuur EduBadge-activiteiten bepalen

Structuur EduBadge-activiteiten bepalen

Begrippenlijst

Hieronder lees je hoe we de verschillende niveaus van rollen en rechten bij edubadges aanduiden.

  • Instelling: de instelling die de edubadges uitgeeft.

  • Issuer group: dit kan een onderverdeling of subcategorie zijn en bevat een clustering van verschillende issuers. In het edubadges-platform worden issuer groups onder de uitgevende instelling geclustered. In het bovenstaande voorbeeld is dit de faculteit Geesteswetenschappen.

  • Issuer: het organisatie-onderdeel van de instelling dat de edubadge uitgeeft. In het voorbeeld is dit de vakgroep Taalwetenschappen. In het edubadges-platform worden issuers onder issuer groups geclustered.

  • Badge class: de beschrijving van de te behalen badge, gemaakt door de issuer. De badge class is een template waarin de issuer beschrijft wat de badge behelst; denk hierbij aan de naam van de cursus, opleiding of vaardigheid, de beoordelingscriteria (waaraan moet de student voldoen om de badge te ontvangen?), informatie over de issuer, de waarde van de badge en eventueel standaarden of afspraken waaraan de badge is gerelateerd (bijvoorbeeld het aantal ECTS-credits die ermee behaald kunnen worden).

  • Edubadge: een digitaal certificaat dat door een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling uitgereikt is aan een specifieke persoon ( student of medewerker) om te bevestigen dat bepaalde kennis of vaardigheden aantoonbaar zijn verworven. Via het edubadges-platform van SURF worden edubadges uitgegeven voor zowel geaccrediteerd onderwijs als extra-curriculaire activiteiten.

  • Edubadges-instellingsadmin
    De edubadges-instellingsadmin is beheerder op instellingsniveau en kan je vertellen hoe de rollen en rechten voor het uitreiken van edubadges al ingericht zijn. De admin kan ook rollen uitdelen. Per cluster bepaal je samen met de instellingsadmin welke rollen en rechten toegekend worden. Badge classes aanmaken en edubadges uitreiken kan bijvoorbeeld door verschillende personen gedaan worden. Het is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de edubadge om verantwoordelijkheden helder en logisch te beleggen. Zo kun je ervoor kiezen om bepaalde docenten alleen het recht te geven om een edubadge uit te reiken en bijvoorbeeld niet om nieuwe badge classes aan te maken.

Last modified: 2 December 03:12 PM
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow Nestorsupportfacebook twitter youtube