Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin EduBadges Starten met EduBadges Doel

Doel

Vooraf moet duidelijk zijn met welk doel je edubadges wilt inzetten. Denk aan het scheppen van overzicht in een modulair opgebouwd onderwijsaanbod, het transparanter en ‘meeneembaar’ maken van kennis en vaardigheden, het motiveren van studenten of het belonen van extracurriculaire activiteiten. Voor de RUG is het op deze manier handig om badges uit te delen onder de naam Enlight. Als RUG studenten bij een andere universiteit verbonden met Enlight bepaalde vakken halen kan dat op deze manier aantoonbaar worden.

Onderwijscontext

Edubadges worden ingezet voor het uitreiken van vaardigheden en prestaties buiten het reguliere curriculum. Dit zal voornamelijk voor de doelgroep internationale studenten uit andere Enlight universiteiten, of voor RUG studenten die deelnemen aan een andere universiteit binnen het Enlight.

Last modified: 1 December 07:18 AM
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow Nestorsupportfacebook twitter youtube