Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Surveys​​ Deelnemers selecteren/importeren

Deelnemers selecteren/importeren

Voor een ‘Simplified Survey’ kunnen deelnemers geïmporteerd worden met een CSV-bestand. Voor een dergelijke survey zijn er meestal twee groepen die ‘gevuld’ moeten worden met deelnemers: de ‘Survey Group’ (respondenten) en de ‘Report Viewer’ (personen die het uiteindelijke rapport mogen bekijken). Bij een publieke ‘Simplified Survey’ kunnen alleen ‘Report Viewers’ worden geïmporteerd, want de survey is dan via een algemene link beschikbaar. Het gebruiken van de ‘Report Viewer’ groep is overigens niet verplicht.

Het CSV-bestand kan in Excel worden gemaakt en moet minimaal de volgende ‘kolommen’ bevatten: de voornaam van de deelnemer, de achternaam van de deelnemer en tenslotte een kolom met het e-mailadres. Gebruik als kolomtitels: firstname, lastname en email. Het is toegestaan om extra kolommen toe te voegen indien er meer informatie over de deelnemers in Blue bekend moet zijn, bijvoorbeeld de opleiding van studenten. Deze informatie kan weer in de vragenlijst gebruikt worden om bepaalde vragen wel of niet te stellen of om het rapport te filteren/splitsen op bepaalde variabelen.

Let op: Blue ondersteunt alleen CSV-bestanden die met een komma gescheiden zijn. Wanneer u Nederlandse regio-instellingen gebruikt op uw PC, dan wordt een puntkomma als scheidingsteken gebruikt. Open het CSV-bestand met deelnemers eventueel achteraf in een tekst-editor, zoals Kladblok en vervang alle puntkomma’s in komma’s.

Om een groep deelnemers te importeren, klik eerst op ‘Save’. Selecteer de juiste groep onder ‘Import’. Klik op ‘Browse’ en selecteer het juiste CSV-bestand. Klik vervolgens op ‘Import Members’ om de deelnemers te importeren. Gebruik eventueel ‘Replace Existing Members’ om bestaande deelnemers aan de survey te vervangen. Zodra het bestand succesvol is geïmporteerd, dan kan via het subtabblad ‘Member List’ de lijst van deelnemers worden bekeken. Klik op ‘Save’ om de wijzigingen op te slaan.

Voor een ‘Typical Survey Definition (w/o subjects)’ werkt het uitnodigen van deelnemers anders. Met een dergelijke survey kunnen alleen deelnemers worden uitgenodigd die reeds bekend zijn in Blue, zoals alle RUG-studenten.

Ga eerst naar het tabblad ‘Definition’ en klik op ‘Add Group’ om een of meerdere groepen aan te maken.

Maak bijvoorbeeld een groep ‘Students’. Kies bij ‘Data Source’ de juiste databron. Om RUG-studenten te kunnen uitnodigen moet hier ‘Students’ gekozen worden. Er zijn ook een aantal andere bronnen beschikbaar, zoals ‘Instructors’, daar staan de meeste docenten van de RUG in.

Kies bij ‘Privileges’ de rechten die de groep moet hebben. In de meeste gevallen volstaat ‘Form Fill Out’ (invullen van de vragenlijst). Klik daarna op ‘Create’ om de groep aan te maken, en klik op ‘Save’ om het project op te slaan.

In het tabblad ‘Members’ kunnen deelnemers worden uitgekozen. Kies de juiste groep en klik op ‘Select Members’ om deelnemers te selecteren. Indien bij de vorige stap een groep ‘Students’ is aangemaakt, dan zal u hier alle RUG-studenten zien. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om studenten te selecteren op basis van S-nummers, of bijvoorbeeld op opleiding. De zoekvelden/filters kunnen gebruikt worden om de lijst korter te maken. Met ‘Add’ kunnen de geselecteerde personen worden toegevoegd, met ‘Add All’ kunnen alle (gefilterde) personen in één keer worden toegevoegd. Sla daarna het project op.

Last modified: 2 December 01:36 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube