Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Surveys​​ Triggers aanmaken​

Triggers aanmaken​

Triggers zijn bedoeld om op basis van bepaalde condities bijv. een vraag wel of niet te tonen. Binnen een survey kunnen triggers gemaakt worden op basis van een eerder gegeven antwoord op een vraag, een datum of een rater field (een eigenschap van de deelnemer).

Een trigger vereist altijd een conditie (de voorwaarde) en een actie (wat te doen zodra aan de voorwaarde voldaan wordt). Voorbeeld: de deelnemer antwoordt ‘ja’ op vraag 1 (conditie) en vervolgens wordt vraag 3 zichtbaar (actie).

Belangrijk is om voor iedere vraag die door een trigger beïnvloed wordt een ‘Page Break’ te zetten in de vragenlijst.

Last modified: 2 December 01:37 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube