Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Surveys​​ Vragenlijst​

Vragenlijst​

De vragenlijst kan bij het tabblad ‘Questionnaire’ worden ingevoerd of aangepast. Een nieuwe vraag kan worden aangemaakt met de knop ‘Add Question’. Bestaande vragen kunnen met de ‘Edit’-knop bij de vraag worden bewerkt. Met de ‘Preview’-knop naast een vraag, of de ‘Form Preview’ knop onderaan kan een voorbeeld worden getoond van de vraag of vragenlijst.

Blue ondersteunt een aantal verschillende vraagtypen:

Type

Beschrijving

Section Title

Na het kiezen voor een ‘Section Title’ moet een keuze worden gemaakt bij ‘Display Mode’. Met ‘Section’ kan een kop worden toegevoegd. Met ‘Details’ kan een stuk tekst worden toegevoegd. Met een ‘Page Break’ kan een paginascheiding worden toegevoegd.

Comments

Een vraag waarbij de rater een tekstvak kan invullen, bijvoorbeeld om opmerkingen te geven.

Single Selection

Een vraag met een vaste antwoordschaal. De rater mag 1 antwoordoptie aanklikken.

Single Selection Table

Een tabel van vragen met dezelfde vaste antwoordschaal. De rater mag 1 antwoordoptie aanklikken per vraag.

Multiple Selection

Een vraag met een vaste antwoordschaal. De rater kan meerdere antwoordopties aanklikken.

Multiple Selection Table

Een tabel met vragen met een vaste antwoordschaal. De rater kan meerdere antwoordopties aanklikken per vraag.

Date Time

Een vraag waarbij de rater een datum moet opgeven.


Bij nagenoeg ieder vraagtype zijn een aantal standaardopties beschikbaar.

Optie

Beschrijving

Question

De titel van de vraag. Bij een ‘table’-vraagtype is dit de kop van de tabel. 

Identifier

Unieke identifier, meestal een woord die de vraag samenvat. Bijvoorbeeld ‘practicum’ voor de vraag ‘Hoe was het practicum?’. Aan de hand van identifiers kan verderop in de vragenlijst het antwoord van de rater nogmaals getoond worden.

Mandatory Question

Bepaalt of een vraag verplicht is.

Hidden By Default

Hiermee wordt de vraag standaard verborgen. De vraag kan eventueel zichtbaar gemaakt worden met een trigger.

Afhankelijk van het vraagtype zijn er ook andere opties zichtbaar. Klik rechtsboven in Blue op het Help-icoon (zie hieronder) voor meer informatie over deze opties.

Om een nieuwe vraag op te slaan, klik op ‘Add To List’. Om de wijzigingen aan een bestaande vraag te bewaren, klik op ‘Apply Changes’. Vergeet niet om het project op te slaan na de wijzigingen.

Last modified: 2 December 01:35 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube