Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Subject Evaluatie​ Question personalization

Question personalization

Voordat een vragenlijst gepubliceerd wordt, kunnen er vragen toegevoegd worden die nog geen inhoud hebben. De docent van het vak kan deze lege vragen vervolgens zelf aanvullen voordat de vragenlijst wordt verstuurd, zodat de docent de mogelijkheid krijgt om ook zelf nog vak-specifieke vragen te stellen.

Vragen toevoegen

Binnen Question Personalization zijn er 3 opties. Deze opties zijn te vinden bij 'Questionaire' → 'Question List' en vervolgens onder type. Binnen type zijn drie soorten vragen te vinden: Personalized Comments, Personalized Single Selection en Personalized Single Selection Table. Welke van deze drie toegevoegd wordt, hangt af van het resultaat dat gezocht wordt - wanneer er bijvoorbeeld een personalized comments toegevoegd wordt, zal dat uiteindelijk weergegeven worden als een comments-type vraag. De Personalized Questions werken als placeholders en worden later aangevuld door de docent.

De taak uitzetten

Wanneer alle placeholders zijn toegevoegd en de vragenlijst klaar is, kan de juiste groep gedefinieerd worden. Dit moet gebeuren voordat de taak aangemaakt wordt. In Definition > Group zijn meerdere groepen te vinden. Zorg ervoor dat de groep met docenten (vaak Coordinators) over de ‘QP’ privileges beschikt.

Nu ook de groep juist is definieerd, kan de taak aangemaakt worden. Via deze taak krijgt de docent een uitnodiging per e-mail om de zojuist toegevoegde vragen nog aan te vullen. Dit wordt gedaan via het kopje Tasks > Question Personalization > Edit. In het volgende menu kan een mail worden geschreven voor de docent, het e-mailadres ingevuld worden en aangegeven worden vanaf wanneer de Question Personalization kan gebeuren (Start en End Date). Zodra de docent de vragen heeft geselecteerd en bevestigd, zullen de selecties van de docent deel worden van de vragenlijst die naar de studenten gestuurd wordt.

Over het algemeen wordt het afgeraden om Personalized Single Selection Table vragen gebruiken. De Personalized Single Selection (dus zonder Table) zijn makkelijker in gebruik en geven meer opties.

Er wordt alleen gewerkt met zogenaamde ‘selectable personalized questions’. Dit zijn vragen die vooraf door de project administrator zijn gecreëerd. De docent kan kiezen uit een lijst van vragen om te gebruiken.

Last modified: 1 December 03:45 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube