Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Subject Evaluatie​ Gepubliceerde evaluatie beheren

Gepubliceerde evaluatie beheren

Via de optie ‘Manage’, bereikbaar vanuit het overzicht van projecten, kan een gepubliceerd project beheerd worden.

Het tabblad ‘Task Management’ wordt geopend. Hier wordt getoond welke taken er voor het project aangemaakt zijn. Per taak is ook de status zichtbaar, bijvoorbeeld ‘Not Ready’ of ‘Completed’. ‘Not Ready’ houdt in dat de startdatum van de taak nog niet is aangebroken. Met behulp van de filters aan de bovenzijde kunnen de taken gefilterd worden, bijvoorbeeld op de status of het studentnummer van een specifieke student.  Door bij ‘View’ voor ‘Task Owner’ te kiezen, wordt ook het filter ‘Email Status’ beschikbaar, waarmee kan worden gecontroleerd of er e-mails zijn verstuurd (uitnodigingen, reminders).

Via hetzelfde scherm kan ook de datum (start- en einddatum) voor een of meerdere taken aangepast worden. Ook kunnen eventueel extra e-mails verstuurd worden. Tevens is het mogelijk om (individuele) taken te stoppen, starten of te verwijderen. Met de optie ‘Unsubmit’ kan het insturen van een taak ongedaan gemaakt worden. De eigenaar van de taak kan de taak dan opnieuw openen en insturen, mits de start- en einddatum nog correct zijn.

Om een individuele taak te bewerken, klik op ‘Manage’ bij een specifieke taak. Om meerdere taken tegelijk te bewerken, selecteer deze met de filters, bijvoorbeeld alle ‘Not Completed’-taken. Gebruik een van de knoppen onderaan het ‘Task Management’-tabblad, bijvoorbeeld ‘Set Dates’ of ‘Email’.

In het ‘Subject Management’-tabblad kunnen de subjects beheerd worden. Per subject kan bijvoorbeeld de start- en einddatum aangepast worden. Dat heeft direct invloed op alle Form Fill Out-taken die bij het subject horen. Met de optie ‘View’ kan bekeken worden wat de respons is tot nu toe.

Via het tabblad ‘Field Management’ kunnen de velden die bij een subject of rater horen worden bijgewerkt naar de meest recente gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een vak in Ocasys wordt aangepast, of dat er nieuwe cijfers zijn ingevoerd in Progress. De vakgegevens (bijvoorbeeld ‘Teaching Method’ en ‘Student Average’) worden in Blue niet automatisch aangepast nadat een project is gepubliceerd. Kies uit een van de subtabbladen, ‘Synchronize Subject Field’ of ‘Synchronize Rater Field’ en klik daarna op ‘Update All Data’ om de subject/ratergegevens bij te werken. Let wel: het duurt altijd even voordat gegevens uit bronsystemen zoals Ocasys en Progress in Blue terecht komen (zie pagina 6). Pas nadat de gegevens in Blue staan, kan een project bijgewerkt worden.

Via het tabblad ‘Response Management’ kunnen de ruwe data geëxporteerd worden. Dit kan in het subtabblad ‘Export/Import Responses’ met de knop ‘Export Responses’. Blue genereert dan een CSV-bestand waar alle antwoorden van respondenten in staan.

Last modified: 1 December 04:10 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube