Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Algemene Informatie Basis van Blue

Basis van Blue

Met Blue kunnen geavanceerde (cursus)evaluaties worden afgenomen. Het systeem ondersteunt ook eenvoudige vragenlijsten. Hieronder volgt een uitleg van de meest belangrijke Blue-termen.

Term

Beschrijving

Project

Een Blue-project is bijvoorbeeld een survey, of cursusevaluaties voor een bepaalde periode. Een project bevat een vragenlijst, deelnemers aan de evaluatie, instellingen voor e-mails, et cetera.

Report

Een rapport bevat statistieken over een of meerdere projecten. Blue ondersteunt meerdere rapportagevormen, zoals PDF en Excel. Een rapport kan meerdere subrapporten (child reports) hebben, bijvoorbeeld meerdere cursusrapporten.

Definition

Een soort template voor de evaluatie. De definitie bepaalt wat er geëvalueerd kan worden en wie er bij deze evaluatie betrokken zijn.

Group

Een definitie bevat een of meerdere groepen. Een groep is een verzameling gebruikers, bijvoorbeeld ‘Studenten’ of ‘Docenten’. Groepen hebben specifieke rechten: ‘Studenten’ hebben bijvoorbeeld ‘Form Fill Out’-rechten, wat betekent dat zij de vragenlijst moeten invullen. ‘Docenten’ hebben vaak ‘Report Viewer’-rechten: zij mogen de rapporten van de evaluatie bekijken.

Member

Een member is een daadwerkelijke deelnemer aan een evaluatieproject. Het kiezen van deelnemers gaat op basis van groep.

Subject

Een subject is dat wat er geëvalueerd zal worden, vaak is dat een vak. Er kunnen ook secondary subjects zijn, dit zijn bijvoorbeeld de docenten die bij een vak horen.

Task

Members krijgen, afhankelijk van hun groep en bijbehorende rechten een of meerdere taken toegewezen. Een voorbeeld van een taak is bijvoorbeeld ‘Form Fill Out’. Een taak heeft een start- en einddatum en vaak een e-mailuitnodiging en/of reminder.

Rater

Persoon die de ‘Form Fill Out’-taak heeft, dus degene die de vragenlijst invult.

Viewer

Viewers mogen een of meerdere subrapporten bekijken binnen een rapport.

Publish

Publiceren is de laatste stap bij het maken van een project en soms ook bij een rapport. Bij het publiceren maakt Blue de taken aan die bij een project horen. Zonder publiceren zullen de taken niet actief worden. Bij het publiceren van een rapport wordt een rapport voor externen beschikbaar, bijvoorbeeld voor de gekozen viewers, of voor een breder publiek met een specifieke link.

Last modified: 1 December 03:10 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube