Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Subject Evaluatie​ Gegevens over project

Gegevens over project

In het volgende scherm dienen de gegevens van het project te worden ingevuld, zoals de titel, een beschrijving en een categorie. Indien een vorig project als basis is gebruikt, dan zal er al het e.e.a. ingevuld zijn. Deze velden kunnen dan naar wens worden aangepast aan de nieuwe afname. De titel kan bijvoorbeeld zijn ‘FEB Course Evaluations’. Let op: de titel komt terug in de weergave voor studenten. De student ziet dan het volgende: ‘FEB Course Evaluations for SubjectA’, waarbij ‘SubjectA’ de naam van het vak is. De categorie en subcategorie kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een studiejaar en periode te kiezen. De student kan dat uiteindelijk ook zien.

Categorieën worden beheerd door de helpdesk. Indien u een suggestie heeft voor een nieuwe categorie, dan kunt u dat aan de helpdesk doorgeven.

Tip: klik regelmatig op ‘Save Project’. Vermijd het gebruik van ‘Vorige’ en ‘Volgende’ in de browser, dit wordt niet door Blue ondersteund.

Binnen Blue kunnen er een aantal variabelen worden gebruikt, bijvoorbeeld [R$FN] om de voornaam van de student te laten zien. In het bovenstaande voorbeeld wordt de voornaam in de ‘Welcome Message’ geplakt. Een overzicht van variabelen staat in de onderstaande tabel:

Variabele

Beschrijving

[R$FN]

Voornaam van de rater, meestal een student.

[R$LN]

Achternaam van de rater, meestal een student.

[S$NAME]

Naam van het primary subject dat geëvalueerd wordt.

[C$FN]

Voornaam van het secondary subject dat geëvalueerd wordt.

[C$LN]

Achternaam van het secondary subject dat geëvalueerd wordt.

$LINK

Een link naar de evaluatie. Het is verplicht om deze link in een e-mail op te nemen, bijvoorbeeld bij een Form Fill Out-taak.

$($text$)$

Een custom link naar de evaluatie. Het woord ‘text’ kan vervangen worden door een willekeurig woord/zin. Voorbeeld: ‘Klik $($hier$)$ om de evaluatie te openen’. Indien $LINK niet gebruikt wordt, dan moet deze variabele in een e-mail worden opgenomen.

$PROJECT

De naam van het Blue-project.

Op verzoek kunnen er andere variabelen beschikbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld om een vakcode te gebruiken. Een dergelijke variabele is standaard niet in Blue beschikbaar.

In het subtabblad ‘Options’ kan eventueel de meertaligheid van het project worden ingesteld.

Zet een vinkje bij de juiste taal/talen en selecteer een standaardtaal (‘Base Language’). De rater kan zelf bepalen in welke taal hij/zij de vragenlijst invult. Zodra een project meertalig is, dan moeten alle velden vertaald worden, bijvoorbeeld de titel van het project, maar ook alle vragen en antwoordopties. Het is raadzaam om bij het testen van het project dit goed te controleren.

Indien een bepaald veld vertaalbaar is, dan is dat te zien door het ‘en’ of ‘nl’-icoon rechts van het veld.

Last modified: 1 December 03:32 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube