Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Subject Evaluatie​ Evaluatie testen

Evaluatie testen

Het is mogelijk om een subjectevaluatie van te voren te testen. Zo kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of triggers goed staan ingesteld.

Maak hiervoor een kopie van het project. Zoek het project op in ‘Projects’ . Kopieer het project. Klik daarna op ‘Validate’ > ‘Create Project’. Wijzig de projecttitel, zet er duidelijk bij dat het om een testproject gaat.

Ga vervolgens naar het tabblad ‘Definition’. In het subtabblad ‘Group’ moet de groep met ‘Form Fill Out’-rechten worden aangepast. Meestal is dit de groep ‘Studenten’. Klik op ‘Edit’. Zet ‘Link Type’ op ‘Manual Selection’ en kies bij ‘Datasource’ voor ‘RUG administrators’. Klik daarna op ‘Apply’ en dan op ‘Save’. Het gevolg hiervan is dat in het ‘Members’-tabblad het eigen account gekozen kan worden, in plaats van kiezen uit een lijst van studenten.

Kies in het tabblad ‘Subjects’ de subjects die meegenomen moeten worden in de test. In het tabblad ‘Members’ kan per subject een deelnemer gekozen worden. Kies daar voor het eigen account.

Ga vervolgens naar het tabblad ‘Tasks’ en klik op ‘Edit’ bij Form Fill Out. Pas de start- en einddatum aan naar vandaag en het gewenste tijdstip. Wijzig eventueel de tekst van de mail. Tenslotte kan via het ‘Publish’-tabblad het project gepubliceerd worden. Wijzig de start- en einddatum en klik op ‘Validate’, daarna op ‘Publish’. In sommige gevallen is het alleen mogelijk om ‘Pre Publish’ te gebruiken. Neem contact op met de Blue-helpdesk om het project definitief te laten publiceren.

Vergeet na het testen niet om het test-project te archiveren of te verwijderen.

Last modified: 1 December 04:30 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube