Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress Overig Doorboeken minor intekeningen

Doorboeken minor intekeningen

Intekeningen van een minor kunnen doorgeboekt worden naar andere items via DBD/selectiebestanden. Deze handleiding beschrijft hoe u dat kunt doen.

 1. Open Progress Portaal > selecteer de organisatie “MIN” rechtsboven

 2. Beheer > Intekenen Items. Selecteer hier de items van de eigen faculteit, door in het vakcodeveld de letters van de faculteit in te voeren. Deze handleiding gebruikt faculteit Letteren als voorbeeld, dus wordt “LET” ingevoerd. Klik op “Geef lijst”.

 3. Er verschijnen nu intekenitems. Klik op het aantal deelnemers van een item, waardoor de lijst van deelnemers verschijnt. Klik op de knop “Exporteren” en kies voor exporteren naar Excel. Klik op “Download”.

 4. Open het Excelbestand met deelnemers en kopieer alle studentnummers.

 5. Open nu Progress.NET en navigeer naar Beheer > Overig > Groepen. Klik rechtsbovenin het scherm op “Klembord”, plak de studentnummers uit het Excelbestand.

 6. Klik rechtsonderin op ‘Toevoegen’. In het nieuwe scherm kunt u de groep toevoegen, die straks weer binnen Progress Portaal gebruikt kan worden. Kies bij ‘Organisatie’ voor uw faculteit en bij 'Groep Type’ voor 'DBD (DBD/SLD-selectiebestand)'. Geef de groep een logische code (bijvoorbeeld de minor vakcode) en omschrijving. Bewaar de groep.

 7. De aangemaakte groep verschijnt nu in de lijst. Selecteer deze en scroll omlaag. In het venster onder de lijst van groepen kunnen studenten worden opgevoerd. Klik hier op ‘Studentenklembord importeren’. Controleer het aantal rijen dat wordt toegevoegd en klik op 'Bewaar'.

 8. Controleer dat alle studenten uit de intekening nu in de groep staan.

 9. Ga terug naar Progress Portaal, navigeer naar Beheer > Intekenen > Items en kies rechtsboven de eigen organisatie.

 10. Zoek het item waarop de minorstudenten ingetekend dienen te worden en klik op de vakcode van het item.

 11. Scroll helemaal naar beneden en klik op “Boek door vanuit DBD”. Een lijst wordt weergegeven met groepen die doorgeboekt kunnen worden. Zoek de zojuist aangemaakte groep en klik op de knop “Boek door”.

 12. De minorstudenten uit de groep zijn nu toegevoegd aan het item.

Last modified: 1 December 02:21 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube