Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress BSA Positief advies versturen

Positief advies versturen

De BSA-eindadviezen zijn op 29 juli 2022 aan alle studenten verstuurd. Deze procedure beschrijft hoe een nagekomen advies kan worden gemaakt en verstuurd.

Brief voor één student aanmaken

 • Zoek in Progress de student op (op basis van studentnummer).

 • Ga bij de student naar Studiebegeleiding > BSA.

 • Selecteer de juiste regel waarvoor de brief moet worden verstuurd., d.w.z. zorg ervoor dat deze regel geel is. Controleer of deze regel status P of VP heeft. Als dat niet het geval is, dient er geen positief advies verstuurd te worden.

 • Klik dan op de "Actieve rij" op de knop "Communicatie". Het communicatiescherm verschijnt.

 • Bij "Type" kies "Bindend studieadvies",

 • Bij "Taal" kies “Voorkeurstaal student”

 • Bij "Medium" kies “Email”.

 • Bij "Mededeling" kies "Positief BSA Advies", de teksten daaronder worden dan alvast ingevuld.

 • Kies dan bij "Brief template" voor de brief "Bindend studieadvies - PositiefAdvies2122".

 • Haal het vinkje weg bij Uniek en genereer het document (via betreffende knop). Progress springt dan naar "Communicatie" bij de student.

 • De email en de brief (klik op het pdf bestand) kunnen nu worden gecontroleerd.

 • Is alles in orde, klik dan op "Wijzigen" bij de betreffende communicatie-regel, zet je een vinkje bij "Versturen" en klik op "Bewaar". Het bericht wordt dan echt verzonden.

Last modified: 1 August 11:30 am
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube