Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Blackboard Faculty Admin Progress BSA Veranderen BSA-normen

Veranderen BSA-normen

Omdat er vanwege de coronacrisis een uitzonderlijke situatie is ontstaan betreffende het behalen van de standaard BSA-norm van 45 EC, hebben universiteiten in Nederland besloten om de norm te verlagen.

Het CvB van de RUG heeft besloten om de BSA-norm voor studiejaar 2021–2022 te verlagen op dezelfde manier als het studiejaar 2020–2021:

 • verlagen met 10 EC (van 60 EC naar 50 EC) voor de UCG en CF.

 • verlagen met 10 EC (van 45 EC naar 35 EC) voor een voltijdse bacheloropleiding.

 • verlagen met 5 EC (van 20 EC naar 15 EC) voor deeltijdopleidingen en AOLB en februari instroom.

Studenten die in aanmerking komen voor verlaging van de norm zijn

 • de studenten die in studiejaar 2021 zijn begonnen,

 • of in dat jaar “opnieuw met de BSA mogen beginnen” (bijv. vanwege vroegtijdig stoppen in het vorige studiejaar, of vanwege herstarten na stoppen vanwege negatief BSA).

Studenten die in studiejaar 2020 aan het einde van het studiejaar een “uitgesteld advies” hebben gekregen, en in dat jaar een norm van 35 EC hadden, hebben aan het begin studiejaar 2021 een brief ontvangen dat voor hen de reguliere norm van 45 EC geldt.

Deze normveranderingen moeten worden doorgevoerd in Progress.NET per faculteit per studiejaar per onderwijsprogramma (BSA-pakket), zodat Progress de correcte normen hanteert.

Er zijn wijzigingen nodig in onderwijsprogramma’s (pakketten) van beide studiejaren:

 • Van de pakketten van studiejaar 2020 dienen de normen te worden verhoogd naar de reguliere normen.

 • Van de pakketten van studiejaar 2021 dienen de normen te worden verlaagd naar bovenstaand genoemde aangepaste normen.

Registratie BSA-normen in Progress.NET

BSA-normen zijn vastgelegd bij het pakket. Pakketten worden per studiejaar vastgelegd.
Er is bij een pakket in Progress sprake van 3 soorten normen:

 • VSA-normen: worden gebruikt bij het bepalen van de kleur van het VSA (voorlopige studieadvies)

 • BSA-normen: worden gebruikt bij het bepalen van het eindadvies

 • BSA-S2 normen: worden gebruikt voor studenten die in februari instromen.

In bovenstaande afbeelding is een pakket van 2020–2021 te zien. Dit studiejaar zullen de wijzigingen moeten worden doorgevoerd voor de pakketten van 2020-2021 (norm verhogen) en 2021–2022 (norm verlagen).

Aanpassing van de normen per studiejaar per pakket gaat als volgt:

 1. Navigeer in de organisatie boom naar de juiste faculteit.

 2. Selecteer “Studievoortgang > Onderwijs” en zoek het BSA-pakket (een lijst met alle BSA-pakketten kunt u vinden onderaan deze pagina). Klik dan op “Categorieën”.

 3. VSA normen: Selecteer de juiste VSA-regel, klik op “Wijzigen” en corrigeer de norm. Verhoog de norm voor het pakket van 2020, verlaag de norm voor het pakket van 2021. Zie voor meer informatie “Verlagen van de VSA-normen” hieronder. Klik na het wijzigen op “Bewaar”.

 4. BSA normen: Selecteer het pakket van 2021, kies “BSA Groen” en pas de regel aan door op “Wijzigen” te klikken en “Minimum SL” op 35 te zetten (50 voor UCG en CF). Klik dan op “Bewaar”. Herhaal dit voor het pakket van 2020, maar verhoog hier “Minimum SL” naar 45 (60 voor UCG en CF). Klik op “Bewaar”.

 5. BSA-S2 normen: Selecteer het pakket van 2021, kies “BSA-S2 Groen” en pas de regel aan door op “Wijzigen” te klikken en “Minimum SL” op 15 te zetten. Klik dan op “Bewaar”. Herhaal dit voor het pakket van 2020, maar verhoog hier “Minimum SL” naar 20. Klik op “Bewaar”.

Herhaal deze procedure voor de andere BSA-pakketten, elk BSA-pakket van zowel studiejaar 2020 als studiejaar 2021 dient op deze manier aangepast te worden. Houdt rekening met de afwijkende normen voor CF/UCG, deeltijd, AOLB en februari instroom (zie de richtlijn van het CvB voor de normen).

Verlagen van de VSA-normen

In februari ontvangen de studenten een Voorlopig Studie Advies (VSA) waarin een kleur wordt genoemd. Ook deze normen zullen verhoogd/verlaagd moeten worden. Het is voor ESI niet mogelijk om hier normen die voor iedereen gelden te bepalen, dit is namelijk afhankelijk van de vakken die een student tot en met februari heeft kunnen halen. We vragen daarom de faculteiten om hier zelf een keuze te maken (d.w.z. de vraag beantwoorden wanneer de student een “rood”, “oranje” of “groen” advies moet ontvangen). Als richtlijn willen we deze verdeling adviseren:

Voor de pakketten van 2021:

 • 0-14 rood

 • 14-19 oranje

 • 19 of meer groen

Voor de pakketten van 2020:

 • 0-19 rood

 • 19-25 oranje

 • 25 of meer groen

Alle aanpassingen dienen te gebeuren voor 21 februari, op 25 februari staat de verzending van de VSA-brieven gepland.

Link naar het BSA handboek:
https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/education/handboek-bindend-studieadvies-(bsa)

Download de lijst met BSA-pakketten voor 2021–2022 en 2020-2021 hier. In sheet 1 staan de pakketten van 2021-2022, in sheet 2 staan de pakketten van 2020-2021.

Er zijn geen gerelateerde labels.

Last modified: 14 February 09:43 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube